572

“O‘zbek tili va mumtoz sharq adabiyoti” kafedrasi

“O‘ZBEK TILI VA MUMTOZ SHARQ ADABIYOTI” KAFEDRASI

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasining “Mumtoz sharq filologiyasi” fakulteti tarkibida bo‘lgan “O‘zbek tili va mumtoz sharq adabiyoti” kafedrasi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2018-yil 16-apreldagi “Diniy-ma’rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5416-sonli Farmoniga binoan O‘zbekistan xalqaro islom akademiyasi ta’sis etilishi asosida akademiya ma’muriy-boshqaruv tarkibida uning o‘quv-ilmiy tarkibiy tuzilmasi sifatida tashkil qilingan.

Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik (tillar bo’yicha) bo‘yicha bakalavr hamda Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik, Lingvistika (sharq tillari) bo‘yicha magistrlik darajasini olgan mutaxassis bo‘lib yetishishi kutilayotgan bo‘lajak kadrlar O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi, O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan  va innovatsiyalar vazirligi, O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti, O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Alisher Navoiy nomidagi Davlat Adabiyot muzeyi, O‘zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazi, Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi, Imom Termiziy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi, Hadis ilmi maktabi, Respublikadagi o‘rta-maxsus islom bilim yurtlari hamda oliy ta’lim muassasalarida xizmat qiladilar.

KAFEDRA TOMONIDAN TAYYORLANAYOTGAN MUTAXASSISLIK: 60230300 – Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik (tillar bo’yicha) bo’yicha bakalavr, 70230301 – Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik, 70230101 – Lingvistika(sharq tillari) bo‘yicha magistr tayyorlanmoqda.

KAFEDRANING O‘QUV ISHLARI BO‘YICHA FAOLIYATI:

Ta’lim yo‘nalishining xususiyatidan kelib chiqib, o‘quv rejasida Sharq tillari, Mumtoz sharq adabiyoti va adabiy manbashunoslik, shuningdek, mutaxassis tayyorlash ehtiyojidan kelib chiqqan holda ko‘proq mumtoz matnlar bilan ishlashga e’tibor kuchaytirilgan.

Akademiyaning bitiruvchilari  yozma manbalar bo‘yicha yetuk malakaga ega bo‘ladilar. Mumtoz arab adabiyoti tarixi va adabiyotshunosligi, Sharq adabiyotidagi janrlar tipologiyasiga urg‘u qaratiladi.

Magistratura mutaxassisligi bakalavrlik ta’lim negiziga tayangan bo‘lib, unda olingan bilimlar ilmiy-nazariy jihatdan takomillashtiriladi. Buning bilan oliy ta’lim tizimida hamda mutaxassis tayyorlashdagi uzviylik ta’minlanadi.

Magistratura darslarining katta bir qismi arab, fors va eski turkiy tillardagi qo‘lyozma manbalarni o‘qib-o‘rganish, ularni filologik jihatidan tahlil qilish, matn va uning mazmuniy interpretatsiyasiga bag‘ishlangan. 

Akademiyada oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlashga ham katta e’tibor qaratilmoqda. Akademiya qoshida Mumtoz sharq adabiyoti va manbashunosligi ixtisosligi bo‘yicha tayanch doktorantura ochildi. Bundan tashqari, mustaqil izlanuvchilar tarkibi ham shakllantirildi. Bu sohaga, ayniqsa, keng fikrli, bilimli, arab tilini chuqur egallagan yoshlarning kirib kelayotgani, quvonarli hol.

Kafedra professor-o‘qituvchilari  tomonidan muntazam ravishda Xalqaro va Respublikamizda o‘tkazilayotgan ilmiy-amaliy anjumanlarda faol ishtirok etishmoqda. 

Kafedra mudiri Aripova Zuxra Djaxangirovna, tarix fanlari doktori (DSc), dotsent. Darslik, o‘quv qo‘llanma, monografiya (umumiy soni 11 ta) va 100 dan ortiq ilmiy maqolalar muallifi.

Hozirgi kunda kafedrada asosiy shtatda 4 ta fan doktori, professor, 7 ta fan nomzodlari, dotsentlar faoliyat yuritmoqda.

Kafedra a’zolarining asosiy vazifasi talabalarga o‘quv rejalarida belgilangan fanlar bo‘yicha yuksak saviyada dars berishdan iboratdir. Shuningdek, ular ilmiy tadqiqotlar bilan shug‘ullanadilar, tarbiyaviy va ma’naviy-ma’rifiy ishlarda faol ishtirok etadilar.

Filologiya va mumtoz sharq adabiyoti yo‘nalishiga oid masalalar bo‘yicha talabalarga yuqori malakali nazariyotchi professor-o‘qituvchilar, jumladan, fan doktorlari va nomzodlari, shuningdek, tajribali amaliyotchilar dars beradilar. Ular O‘zbekiston va xorijdagi ilmiy markazlar hamda o‘quv muassasalarida o‘z malakasini muntazam oshirib bormoqdalar. O‘quv jarayonida ta’limning an’anaviy uslublari bilan bir qatorda, rivojlangan informatsion texnologiyalarga asoslangan innovatsion yondashuvlar, jumladan, internet tizimi orqali masofaviy o‘qitishning individual va jamoaviy shakllaridan foydalanadilar.

 

F.I.SH.: Aripova Zuxra Djaxangirovna

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “O‘zbek tili va mumtoz sharq adabiyoti” kafedrasi mudiri

Ilmiy darajasi: tarix fanlari doktori (DSc)

Ilmiy unvoni: dotsent

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari:  arab tili va adabiyoti, arab mamlakatlari tarixi, islom tarixi va manbashunosligi, xalqaro munosabatlar.

Chet tillarni bilishi: arab, rus va ingliz tillari

Asosiy ilmiy ishlari:

– Arab tilidan boshlang‘ich kurslar uchun fonetik diktant to‘plami – T.: “Toshkent islom universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi, 2011. 40b. (hammualliflikda)

  – Arab tilidan klassik matnlar. O‘quv-uslubiy qo‘llanma – T. : “Toshkent islom universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi, 2011. – 64 b.

– Informatika va axborot texnologiyalari yo‘nalishi talabalariga arab tilidan o‘quv-uslubiy qo‘llanma. – T.: “Toshkent islom universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi, 2012. – 72 b.;

–Psixologiya yo‘nalishi talabalariga arab tilini o‘qitish bo‘yicha o‘quv qo‘llanma. Toshkent: TIU nashriyot-matbaa birlashmasi. 2015

– Sharq tillari (arab) o‘quv qo‘llanma. “Tafakkur bo‘stoni”, 2018 yil, Toshkent.-256b.

–Mamluk sultonlari hukmronligi davrida Misr (1250-1517) monogafiya. T.:Navro‘z nashriyoti, 2019, 172 b.

 Asosiy chet tili(arab). (1 kurs uchun)// Darslik – T.: Zamon poligraf, 2020. – 258 b. (hammualliflikda)

 Asosiy chet tili(arab). (2 kurs uchun)// Darslik – T.: Zamon poligraf, 2021. – 262 b. (hammualliflikda)

– Mamluk sultonlari davlat boshqaruvida Abbosiy xalifalarning o‘rni, monografiya. – Toshkent: «Lesson press» nashriyoti, 2021. 150 b.

–Sohaga oid arab tili (AXB yo‘nalishi uchun)// O‘quv qo‘llanma. – T.: Zamon poligraf, 2022.

–Sohaga oid arab tili (AXB yo‘nalishi uchun)// Darslik. – T.: Zamon poligraf, 2023.

Ilmiy ishlari havolasi: https://www.psychosocial.com/article/PR200348/9982/

https://uzjournals.edu.uz/iiau/vol2020/iss2/3/

https://uzjournals.edu.uz/iiau/vol2020/iss1/11/

https://globaljournals.org/GJHSS_Volume21/E-Journal_GJHSS_(D)_Vol_21_Issue_2.

https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1087

https://www.giirj.com/index.php/giirj/article/view/1087

http://ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/327

http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/165

https://sjird.journalspark.org/index.php/sjird/article/view/835/801

https://sjird.journalspark.org/index.php/sjird/article/view/836/802

https://www.tojqi.net/index.php/journal/article/view/2855

Elektron manzili: aripova.zuxra@mail.ru

telefon raqami: +998903224546 

F.I.Sh.: Lutfullayeva Durdona Esonovna

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi O‘zbek tili va mumtoz sharq adabiyoti kafedrasi.

Ilmiy darajasi: filologiya fanlari doktori.

Ilmiy unvoni: professor

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: assotsiativ tilshunoslik, pragmalingvistika, psixolingvistika, semantik sintaksis.

Chet tillarni bilishi: rus tili va nemis tili (lug‘at yordamida).

 

Asosiy ilmiy ishlari: 

– Тасдиқ гапларда шаклий-мазмуний ному­во­фиқлик.  - Тошкент: Фан, 1997. – 32 б.

– Гапни семантик-синтактик қолип­лаш­тириш асослари. (Монография) - Тошкент: Фан, 2005. – 138 б.

– «Гап қурилиш қолипи ва пропозитив струк­тураси ўр­та­­­сидаги муносабат. (Ўқув қўлланма)    - Тошкент: ТДПУ, 2008. – 155 б.

– Ўзбек тилининг амалий грамматикаси. Ўқув қўлланма. (ҳаммуаллифликда).  -Тошкент: Янги аср авлоди,  2010. – 163 б.

–  Тасдиқ гапларда имплицит негативлик. (Монография) - Тошкент: ТДПУ, 2015.  – 95 б.

–  Ассоциатив тилшунослик назарияси. Монография.    - Тошкент: Мериус, 2017.  – 140 б.

–  Лисоний зиддият ва нейтраллашув. Монография (ҳаммуаллифликда).  -Тошкент: Наврўз, 2018. – 110 б.

–  “Hozirgi oʻzbek adabiy тili”. O’quv qo’llanma.  (ҳаммуаллифликда).  - Toshkent: «Iqtisod-moliya», 2018.  – 280 б.

–  Oʻzbek tilining assotsiativ  lugʻati (milliy-madaniy birliklar).  (ҳаммуаллифликда).     - Toshkent: ««NAVOIY UNIVERSITETI» nashriyot-natbaa uyi. 2019.  – 380 б.

–  Мустақиллик даври расмий идоравий иш услуби тараққиёти. Монография. -Тошкент: Нодирабегим нашриёти, 2020. – 105 б.

–  “Hozirgi oʻzbek adabiy тili”. O’quv qo’llanma. (ҳаммуаллифликда).   - Toshkent: «Excellent Polygraphy-moliya», 2020.  – 280 б.

–  O‘zbek tilida nom yaratish texnologiyasi (tadbirkorlik faoliyati obyektlari, korxona, firma, iste’mol tovarlari nomlari) Монография. -(ҳаммуаллифликда).    Toshkent.  2021. – 114 б.

–  Aнтропоцентрик тилшунослик: тушунча ва терминлар. Монография. (ҳаммуаллифликда).   Тошкент: “TUBO NASHR”, 2022. – 184 б.

Ilmiy ishlari havolasi: https://scholar.google.ru/citations?user =mjDL5QQAAAAJ&hl=ru

Elektron manzili: 1965ddd@mail.ru

Ishxona telefon raqami: +998 71 244 95 98

F.I.SH.: Akmalxanov Akmalxon Ahmad o‘g‘li

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “O‘zbek tili va mumtoz sharq adabiyoti” kafedrasi katta o‘qituvchisi.

Ilmiy darajasi: filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, PhD

Ilmiy unvoni: -

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: Lingvistika

Chet tillarni bilishi: arab, ingliz tillari

 

Asosiy ilmiy ishlari: 

 • Abu Ya’qub Sakkokiy ishtiqoq san’ati haqida. ToshDSHI “Sharq mash’ali”, 4/2018. 37-44- betlar.
 • Arab tilshunosligi tarixida so‘z yasalishi haqidagi qarashlar. ToshDSHI “Sharqshunoslik”, 4/2018. 124-132 betlar.
 • Abu Ya’qub Sakkokiyning “ziyoda” harf o‘rinlari haqidagi qarashlari. UrDU “Ilm sarchashmalari”. 6/2019. 110-114 betlar.
 • Abu Ya’qub Sakkokiy “lām”, “mīm”, “vāv” harflarning  so‘zdagi o‘rni haqidagi qarashlari. O‘zDJTU. “O‘zbekistonda xorijiy tillar”. 2/2019. 30-37 betlar

Ilmiy ishlari havolasi: 

https://journal.fledu.uz/uz/author/akmalhon-akmalhonov/

https://journal.fledu.uz/uz/abu-ya%d2%9bub-sakkokij-lam-mim-vav-%d2%b3arflarning-s%d1%9ezdagi-%d1%9erni-%d2%b3a%d2%9bidagi-%d2%9barashlari/

https://scholarzest.com/index.php/esj/article/view/594

https://interonconf.org/index.php/ger/user/setLocale/ru_RU?source=%2Findex.php%2Fger%2Farticle%2Fview%2F3414

https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/27

https://hozir.org/arab-tilida-kelishik-kategoriyasi-haqidagi-qarashlar.html

Elektron manzili: akmalxonovibnahmad.@gmail.com

Ishxona telefon raqami: +998 71 244 95 98

 

F.I.SH.: Shoaliyeva Nargiza Kaxramanovna

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “O‘zbek tili va mumtoz sharq adabiyoti” kafedrasi dosenti. 

Ilmiy darajasi: -Filologiya fanlari nomzodi

Ilmiy unvoni: -dotsent

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: filologiya, sharq adabiyoti

Chet tillarni bilishi: Fors, rus va ingliz tillari

 

Asosiy ilmiy ishlari: 

 • SUHROB SIPEHRIY VA UNING DINIY, BADIIY-IRFONIY TAFAKKURI \\ Monografiya. 2022, OʻzXIA nashri,170 bet
 • Fors she`riyatida rind timsoli. Monografiya. 2023, ЎзХИА нашри,102 bet
 • Fors tili. Ўқув қўлланма. 2019 йил. 267бет.
 • Персидский язык. Учебное пособие. Изд. МИАУ. 2023. 187стр.
 • Fors tili. O`quv qo`llanma. UzXIA 2021. 250bet.

Ilmiy ishlari havolasi: 

 https://scholar.google.com/citations?user=uMqByFwAAAAJ&hl=ru

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=uMqByFwAAAAJ&citation_for_view=uMqByFwAAAAJ:roLk4NBRz8UC

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=uMqByFwAAAAJ&citation_for_view=uMqByFwAAAAJ:qjMakFHDy7sC 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=uMqByFwAAAAJ&citation_for_view=uMqByFwAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=uMqByFwAAAAJ&citation_for_view=uMqByFwAAAAJ:Se3iqnhoufwC

Elektron manzili: nshoaliyeva74@mail.ru 

Ishxona telefon raqami: +998 71 244 95 98

F.I.SH.: Arifdjanov Zokir Toxirovich

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “O‘zbek tili va mumtoz sharq adabiyoti” kafedrasi katta o‘qituvchisi. 

Ilmiy darajasi: -

Ilmiy unvoni: -

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: Lingvistika

Chet tillarni bilishi: Fors, rus va ingliz tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 

 • Тилшуносликда вариантлилик ҳодисаси. “ЎзМУ хабарлари”. Тошкент, 2015. //– № 1/6
 • خواستن [xāstan] феъли функционал эквивалентлари. “Шарқшунослик”. Тошкент, 2015. //– № 4
 • Форс тилида феълларнинг лексик-семантик вариантлашуви. “Шарқ машъали”. Тошкент, 2018. //– № 1
 • خواستن [xāstan] sodda fe’lining funksional ekvivalentlari va ularning formal invariantlari. Islom ziyosi. Toshkent, 2020. //– №1.

Ilmiy ishlari havolasi: 

 https://uzjournals.edu.uz/iiau/vol2020/iss1/23/

https://uzjournals.edu.uz/iiau/vol2020/iss2/10

http://t-science.org/arxivDOI/2020/07-87.html

http://t-science.org/arxivDOI/2021/06-98.html

https://internauka.org/journal/science/internauka/242

https://doi.org/10.5281/zenodo.7625976

Elektron manzili: nshoaliyeva74@mail.ru 

Ishxona telefon raqami: +998 71 244 95 98

 F.I.SH.: Nizamova Feruza Alimullaevna

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “O‘zbek tili va mumtoz sharq adabiyoti” kafedrasi dotsenti.

Ilmiy darajasi: - filologiya fanlari nomzodi 

Ilmiy unvoni: - dotsent.

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: Sharqshunos-filolog

Chet tillarni bilishi: Fors, rus va ingliz tillari

Asosiy ilmiy ishlari: 

 • “Fors tili” fanidan o‘quv qo‘llanmasi. – Toshkent: TIU nashriyot-matbaa birlashmasi, 2016.  – 10 b.t. 140-bet.
 • Amir Xusrav Dehlaviy ijodida ruboiy janri. Monografiya. –T., Navro‘z,  2019. -224 (14 b.t.)
 • Fors tili: mustaqil ta’lim uchun: o‘quv qo‘llanma. –Toshkent: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi, 2019.  –48 b. – 3 b.t.
 • Fors tili: o‘quv qo‘llanma. –Toshkent: Navro‘z, 2019. –136 b.
 • Fors tili: o‘quv qo‘llanma. –Toshkent: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi, 2021.  – 48 b. – 3 b.t.
 • Fors tili: o‘quv qo‘llanma.  – Toshkent, Complex Print, 2021. – 132 b.
 • Fors tili: darslik. – Toshkent, Zamon polighaf, 2023. – 234 b. (hammualliflikda)

Ilmiy ishlari havolasi:

https://scholar.google.com/citations?user=xEv25y0AAAAJ&hl=ru

Elektron manzili: feruzanizom1975@gmail.com

Ishxona telefon raqami: +998 71 244 95 98

 

 F.I.Sh.: Sayidiraximova Nasiba Sayidmaxamadovna.

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi O‘zbek tili va mumtoz sharq adabiyoti kafedrasi.

Ilmiy darajasi: filologiya fanlari nomzodi.

Ilmiy unvoni: dotsent.

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: psixolingvistika, cognitiv tilshunoslik, neyrolingvistika.

Chet tillarni bilishi: rus tili va ingliz tili lug‘at yordamida.

Asosiy ilmiy ishlari: 

– Maktabgacha yoshdagi o‘zbek bolalar nutqining lingvistik tadqiqi. Filol.fan.nom. diss...-Toshkent, 2004; 

– Bolalar nutqining psixolingvistik xususiyatlari. Monografiya. -Toshkent: TDPU, 2012. -B. 116;

– “Hozirgi o‘zbek adabiy tili”. Fonetika. Fonologiya. Orfografiya. (Laboratoriya ishlari) / 5111200-O‘zbek tili va adabiyoti ta’lim yo‘nalishi uchun. O‘quv qo‘llanma.  -Toshkent: TDPU, 2016;

– “Hozirgi o‘zbek adabiy тili” Leksikologiya. Frazeologiya. Leksikografiya. 5111200-O‘zbek tili va adabiyoti ta’lim yo‘nalishi uchun. Uslubiy qoʻllanma.                        -Toshkent: TDPU, 2016;

–  Audiokitob (M.Qurbonovaning “O‘zbek  tili va adabiyoti mutaxassisligi bo‘yicha magistrlik dissertatsiyasini yozishga qo‘yiladigan talablar” nomli uslubiy ko‘rsatmasi asosida).  –Toshkent: Afruz rekord ovoz yozish studiyasi, 2015. 140 mb. (hammualliflikda); 

–  “Hozirgi o‘zbek adabiy тili” Morfemika. So‘z yasalishi. Morfologiya. (Laboratoriya ishlari) / 5111200-O‘zbek tili va adabiyoti ta’lim yo‘nalishi uchun. Uslubiy qo‘llanma. -Toshkent: TDPU, 2016; 

–  “Hozirgi  o‘zbek adabiy tili”. Fonetika. Fonologiya. Orfografiya. 5120100- Filologiya va tillarni o‘qitish (o‘zbek tili) ta’lim yo‘nalishi uchun (Amaliy ishlar). Oʻquv-uslubiy qoʻllanma. -Toshkent: TDPU, 2018; 

– “Hozirgi o‘zbek adabiy тili” Leksikologiya. Frazeologiya. Leksikografiya. 5120100-Filologiya va tillarni o‘qitish (o‘zbek tili) ta’lim yo‘nalishi uchun. - Oʻquv-uslubiy qoʻllanma. -Toshkent: TDPU, 2018; 

–  “Hozirgi o‘zbek adabiy тili” Leksikologiya. Frazeologiya. Leksikografiya. 5120100- Filologiya va tillarni o‘qitish (o‘zbek tili) ta’lim yo‘nalishi uchun (Amaliy ishlar). Oʻquv-uslubiy qoʻllanma. -Toshkent: TDPU, 2018; 

- Mutaxassislikka kirish  fanidan mustaqil ta’limni tashkil etish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar. Uslubiy qo‘llanma. –Toshkent: TDO‘TAU, 2018.

-O‘zbek tilining sohada qo‘llanilishi. (Bakalavr bosqichi, 5210200-Psixologiya Din sotsiopsixologiyasi ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun). Darslik. -Toshkent: Zamon Poligraf, 2022.

-O‘zbek tilining sohada qo‘llanilishi. (Bakalavr bosqichi, 60220200-Islomshunoslik ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun). Darslik. -Toshkent: Zamon Poligraf, 2023.

-Maktabgacha o‘zbek bolalar nutqining lingvistik xususiyatlari. Monografiya. -Toshkent: Zamon Poligraf, 2023.

Ilmiy ishlari havolasi: https://scholar.google.com/citations?user=Tb5BzhIAAAAJ&hl=ru

Elektron manzili: nasibatashkent@mail.ru

Ishxona telefon raqami: +998 71 244 95 98

 F.I.SH.: Sagdullayeva Dilfuza Karimullayevna

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “O‘zbek tili va mumtoz sharq adabiyoti” kafedrasi dotsenti v.b.

Ilmiy darajasi: filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Ilmiy unvoni: dotsent v.b.

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: Lingvistika (arab tili), mumtoz sharq adabiyoti va manbashunoslik

Chet tillarni bilishi: arab, rus va ingliz tillari

Asosiy ilmiy ishlari:

PhD. diss. mavzusi: «Qisasi Rabg‘uziy» asaridagi arabiy jumla va o‘zlashmalarning struktur – semantik tadqiqi». – T., 2021.

1.  Sagdullaeva D.K. The lexical groups of Arabic loanwords used in the «Qisasi Rabguzi» // Islom ziyosi. – Toshkent, 2018. – № 4. – B. 39-44 (10.00.00; № 7), (24.00.00; № 17).

2.  Sagdullayeva D.K. Rabg‘uziyning «Sulaymon bin Dovud alayhi-s-salom qissasi»dagi arabiy o‘zlashmalarning morfologik xususiyatlari // Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti. – Buxoro, 2019. – № 2. – B. 84-89 (10.00.00; № 1).

3. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida qo‘llangan sintaktik vositalar // Imom Buxoriy saboqlari. – Samarqand, 2019. – № 4. – B. 113-115 (24.00.02; № 13).

4. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida qo‘llangan arabiy o‘zlashmalarning tematik tasnifi // O‘zMU xabarlari. – Toshkent, 2019. –

№ 1/1. – B. 168-174 (10.00.00; № 15), (24.00.00; № 18).

5. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asaridagi arabiy birikmalarning sintaktik tahlili // Islom ziyosi. –Toshkent, 2020. – № 1. – B. 177-184 (10.00.00; № 7), (24.00.00; № 17).

6. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida keltirilgan tarixiy shaxslar va islom ulamolari xususida // Islom tafakkuri. – Toshkent, 2020. – № 2. – B. 106-109 (24.00.00; № 17).

7. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asaridagi forsiy elementlar yordamida hosil bo‘lgan arabiy o‘zlashmalar // Xorijiy filologiya: til, adabiyot, ta’lim ilmiy jurnali. – Samarqand, 2020. – № 2. – B. 112-115 (10.00.00; № 10).

8. Sagdullaeva D.K. The methods of meaning transfer of Arabic loanwords in «Qisasi Rabguzi» // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal https://saarj.com. e-ISSN:2249-7137 India Vol. 10, Issue 11, November 2020. – P. 2174-2179 (Impact Factor: SJIF 2020 = 7.13; № 23).

9. Sagdullaeva D.K. Methodology for studying the verses of the Holy Qur`an in «Qisasi Rabguzi». Turkic online journal of Qualitative Inquiry (TOJQI).Volume 6, July 2021. – P. 6683-6688 (https://www.scopus.com/sourceid/21101019739).

10. Сагдуллаева Д.К. О денотативной систематизации некоторых слов арабского происхождения в тюркоязычном произведении «Кисаси Рабгузи» // Языки и культуры народов России и мира. Материалы докладов I международной научной конференции. – Махачкала, 2019. – C. 353-358.

11. Сагдуллаева Д.К. Использование некоторых квазипричастий арабского происхождения в произведение «Кисаси Рабгузи» // Monografia pokonferensyjna. Science, research, development. № 25. – Berlin, 2020. – С. 100-102.

12. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy»  asaridagi oyatlarning nasriy matnda qo‘llash xususiyatlari // Dinshunoslikning dolzarb muammolari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2020. – B. 160-161.

13. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida qo‘llangan arabiy hikmatlar // Ona tili – millat ko‘zgusi. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2020. – B. 357-360.

14. Sagdullaeva D.K. The morphological peculiarities of Arabic loanwords in «The stories of prophets» by Rabguzi // International scientific journal. – Philadelphia, USA issue 09, volume 77 published 29.09.2019. – P. 138-141 (Impact Factor: ISJI 2019 = 7,716).

15. Sagdullaeva D.K. The classification and definition of Arabic proper nouns used in the work of «The stories of prophets» by Rabghuzy// Obщyestvennыye i gumanitarnыye nauki. Materialы dokladov 84-y nauchno-texnicheskoy mejdunarodnoy konferensii. – Minsk, 2020. – S. 383-386.

16. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida islom tarixiy shaxslariga oid ba’zi antroponimlar // Dinshunoslikning dolzarb muammolari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2019. – B. 111-112.

17. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida iqtibos san’atining qo‘llanilishi // Yosh olimlarning ilmiy maqolalari to‘plami. – Toshkent, 2019. – B. 206-213.

18. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida qo‘llangan arabiy sifatlovchi aniqlovchili birikmalar tahlili // O‘zbek mumtoz adabiyotini o‘rganishning nazariy va manbaviy asoslari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent, 2019. – B. 221-225.

19. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida  turkiy fe’l hosil qilishda qo‘llangan arabcha masdarlar // Tarjima va madaniyat: muammolar, yechimlar, stragetiyalar. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2020. – B. 152-156.

20. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» va «Tarixi anbiyo va hukamo» asarlarida keltirilgan oyatlar tahlili // O‘zbek filologiyasining dolzarb muammolari: talqin va tahlillar. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Jizzax, 2020. – B. 118-120.

21. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asarida turkiy fe’l yasashda qo‘llangan arabiy o‘zlashmalar // Ubaydulla Uvatov – manbashunoslik va hadisshunoslik darg‘asi. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. – Toshkent, 2021. – B. 160-165.

22. Sagdullayeva D.K. «Qisasi Rabg‘uziy» asaridagi arabcha leksema-larning turkiy tildagi talqini xususida. Islom sivilizatsiyasi rivojida allomalar merosining o‘rni. Yosh olimlar III ilmiy-amaliy to‘plami. – Toshkent, 2021. – B. 34-37.

23. Sagdullayeva D.K. Linguoculturology as a new trend in linguistic study. Intellektual salohiyat – taraqqiyot mezoni. Ilmiy maqolalar to‘plami. – Toshkent, 2022. – B. 399- 402.

24. Sagdullaeva D.K. The thematical classification of Arabic proper nouns used in the work of «The stories of prophets» by Rabghuzy // Web of scientist: international scientific journal research journal. – Indonesia. ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 1, Jan., 2022. – P. 901-904 (Impact Factor: 7.565) va boshqalar.

Ilmiy ishlari havolasi:

 https://scholar.google.com/citations?user=TYRtteMAAAAJ&hl=ru

Elektron manzili: d.sagdullayeva@iiau.uz

Ishxona telefon raqami: +998 71 244 95 98

 

F.I.Sh.: Jalolova Sayyora Mirxaydarovna

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi O‘zbek tili va mumtoz sharq adabiyoti kafedrasi katta o’qituvchisi.

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: rus tilint o’qitish metodikasi

Chet tillarni bilishi: rus tili va ingliz tili (lug‘at yordamida).

 

Asosiy ilmiy ishlari: 

I бўлим (I чaсть; I part) Махаллий ОАК нашрлари

1. Джалалова С.М. «Взаимодействие студента и преподавателя как основа филологического образования». Xorijiy filologiya (Тil. Adabiyot. Ta’lim) Samarqand. 4/1 (69) 2017. (104-108)

2. Учебный перевод фразеологизмов как методический прием на занятиях русского языка. Сўз санъати халқаро журнали ISSN 2181-9297 Doi Journal 10.26739/2181-9297. Т. 2019йил. № 6. 108-113.

3. Использование метода опорной технологии в обучении русскому языку студентов узбекских групп гуманитарных направлений. Вестник Национального университета Узбекистана, [1/6/2] ISSN 2181-7324. 2021 №6 72-74.

4. О методе опорных технологий обучения на занятиях по русскому язку в ВУЗах. Научный вестник Наманганского Государственного университета. 2021. №12. 578-582

5. Пути совершенствования лингвистической компетенции в обучении русскому языку как иностранному. PEDAGOGIK MAHORAT Ilmiy-nazariy va metodik jurnal Бухоро. 2022. № 2, 35-39.

6. Пути интенсификации обучения русскому языку как иностранному в современной лингводидактической парадигме». PEDAGOGIK MAHORAT Ilmiy-nazariy va metodik jurnal Бухоро. 2023 № 1. 259-263.

7 . Изучение опыта преподавателей по применению опорной технологии в совершенство-вании лингвисти-ческой компетенции по русскому языку у студентов неязыковых ВУЗов Узбекистана. Научный вестник Наманганского Государственного университета. Наманган 2023. №6 551-558.

II бўлим (II чaсть; II part) Xoрижий OAK нашрлари

8. Перспективы использования проектной методики при проведении внеаудиторных мероприятий по русскому языку со студентами ВУЗов. EGE UNIVERSITETI.Kardas Edebiyatlar.ISSN 1300-9214.Туркия, Izmir 2019, № 165.184-187

9. Effective teaching methods in teaching English Métodos de enseñanza efectivos en la enseñanza del ingles. RELIGACIÓN Revista de Ciencias Sociales y Humanidades Vol. 4 • ISSN 2477-9083. Septiembre 2019 Nº 19 770-772. (Соавторы:Adilova Sh. R. Tukhtakhodjaeva N. A. Aripova K. Y. Djumanova N.)

10. «Проблема интенсификации обучения русскому языку как иностранному в современной лингводидакти-ческой парадигме». European journal interdisciplinary Research and Development. www.ejird. Journalspark.org Volume 10. ISSN (E) 2720-5740 Polsha. Декабрь 2022. № 2 301-310.

11. THE PROBLEM OF INTENSIFICATION OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN THE MODERN LINGUODIDACTIC PARADIGM. International Journal of Pedagogics (ISSN – 2771-2281) VOLUME 03 ISSUE Pages:11-20 SJIF IMPACT FACTOR. USA. 03 2023. 11-20.

12. “Intensive Methods of Improving Linguistic Competence in the Russian Language of Students of Non-Linguistic Higher Education Institutions in Uzbekistan” Journal of Survey in Fisheries Sciences 10(2S)DOI: https://doi.org/10.17762/sfs.v10i2S.1589 WEB OF SCIENCE3518-3528. (соавторы : Djumaeva N. I., Chinieva S. A. Isamova P. Sh.)

III бўлим (III чaсть; III part) Xoрижий мақолалар

13. Современные технологии обучения как способ социализации современной молодежи. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2020: CENTRAL ASIA». NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, 2020 №4.

14. Роль метода опорных технологий обучения на занятиях по русскому языку в развитии личностных качеств студентов. Международный научный журнал «Ученый XXI века» ISSN2410-3586 http: // www.uch21vek.com • 2021 • № 8 (79) 62-66.

15. Значение опорных технологий обучения русскому языку в группах с узбекским языком обучения. Международный сборник научных статей «Содружество языков – содружество культур» Совместный проект Наманганского государственного университета и Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена 20-21 май 2021. Наманган 227-231.

16. Теория и практика использования опорной технологии в совершенст-вовании лингвистической компетенции по русскому языку у студентов неязыковых ВУЗов. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2022: CENTRAL ASIA» ASTANA, KAZAKHSTAN, Декабрь 2022№ 4(18). 3-7.

IV бўлим (IV чaсть; IV part) Махаллий тезислар.

17. Значение лексической работы на занятиях русского языка в неязыковых вузах. Замонавий тилшунослик ва деривацион қонуниятлар. Республика илмий-услубий конференцияси материаллари тўплами.2017 йил.24-ноябрь,Самарқанд. 103-106.

18. Система упражнений для расширения словарного запаса студентов Исламского университета. Замонавий тилшунослик ва деривацион қонуниятлар. Республика илмий-услубий конференцияси материаллари тўплами. 017 йил.24-ноябрь,Самарқанд.124-126

19. Чем должен владеть учитель, чтобы быть хорошим современным педагогом. Таълим,фан ва ишлаб чиқариш интеграциясида интеллектуал салоҳиятли ёшлар – мамлакат тараққиётининг муҳим омили. Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти. Республика илмий-услубий конференция материаллари. 2018. 25-26- октябрь,Самарқанд 4-6.

20. Пути и средства повышения качества образования в ВУЗах. Сб. материалов Республиканской научно-практической конференции. “Олий таълим: муаммо ва ечимлар”. ТГЭУ25-май 2020. Тошкент.89-92

21. РОЛЬ ОПОРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ. XORIJIY TILLARNI O‘QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH METODOLOGIYASINING AHAMIYATI. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi 16-may 2022-yil Toshkent 97-101. (Соавтор: Бахрамов Абдураззок)

22. NOLIGVISTIK OLIY TA’LIM MUASSASALARI TALABLARI-NING RUS TILIDAN LINGVISTIK KOMPETENTSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA TAYANCH TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI. Rrespublika ilmiy-amaliy anjumani «O‘ZBEK TILSHUNOSLIGINING ZAMONAVIY YO‘NALISHLARI: MUAMMO VA YECHIMLAR» 29 октябрь 2022. Тошкент 83-86 (Соавтор: Bektosheva Farangiz)

23. Использование схем, таблиц и графических моделей в качестве опорных технологий в обучении русскому языку как иностранному. Сборник материалов Ташкентского Международного педагогического форума «Образование: взгляд в будущее» (TIPF 2023). 2023. 04. Тошкент. 26-31

V бўлим (V чaсть; V part) Халқаро тезислар.

24. Интерактивные методы обучения на уроках по русскому языку в ВУЗах - как способ повышения мотивационно-познавательной сферы студентов. Материалы научно-практической конференции "Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации ". confscientific. Webnode.com.ua.УДК 001+37(100) ББК72.4+74.0 Т 33 . Вып 51.28-сентябрь. 2019. Украина.146-148.

25. Роль интерактивных методов в развитии личностной готовности студентов к построению успешной профессиональной карьеры. Сб. материалов Международной научно-практической конференции. НИИ им. Кары-Ниязи “Андрияновские педагогические чтения” 28 августа 2020г. 548-554.

26. Применение опорной технологии в совершенствовании лингвистической компетенции по русскому языку у студентов неязыковых ВУЗов. Сб. материалов Международной научно-практической конференции. «Традиции инновации в изучении и преподавании языков» Педагогический институт Термезского Государственного университета.25-26 март 2022, Термез 585-590.

27. Психолого-педагогический аспект использования опорной технологии при обучении русскому языку как иностранному. Сборник материалов Межвузовской научно-практической конференции В 2-х ч. –Ч.1 Теоретическая и прикладная лингвистика. Образовательные технологии в преподавании ино-странного языка.–М: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»,22-26 октября 2022г. Москва.98-106

VI бўлим (VI чaсть; VI part) Ўқув қўлланмалар

28. Джалалова С.М. Учебное пособие для вторых курсов по русской литературе (для учащихся лицеев). UDK:187.(32+17) КВК: 73.05(У) Т 19. ISBN: 978-9943-56-330-8 Т: «Navro’z» 2019соавтор: Мусаджанова Г.М.

29. Джалалова С.М. Учебное пособие для студентов 1 курса групп с узбекским языком обучения направления «Экономика зарубежных стран и страноведение (мусульманские страны)» Свидетельство Министерства Высшего образования № 522 От «06»октября 2020г.

30. Джалалова С.М. “Русский язык по специальности” Учебное пособие для студентов 1 курса групп с узбекским языком обучения направления «Психология (социопсихология религии) 60310900» Свидетельство Министерства Высшего образования, науки и инноваций № 68, от 27 марта 2023. (соавтор: Исамова П.Ш.)

Ilmiy ishlari havolasi: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=uVG1uMUAAAAJ&view_

Elektron manzili:sayyoradjalalova16@gmail.com

Ishxona telefon raqami: +998 71 244 95 98

 

F.I.SH.: Myakota Veronika Viktorovna

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “O‘zbek tili va mumtoz sharq adabiyoti” kafedrasi o‘qituvchisi.

Ilmiy darajasi: -

Ilmiy unvoni: -

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: Lingvistika, sotsiolingvistika,

psixolingvistika.

Chet tillarni bilishi: rus, ukrain, nemis tillari

 

Asosiy ilmiy ishlari: Когнитивная метафора в онтогенезе речи.

Ilmiy ishlari havolasi: ----

Elektron manzili: myakotanika9999@gmail.com

Ishxona telefon raqami: +99817 244 95 98 

 

F.I.SH.: Djumayeva Nargiz Irkinovna

Ish joyi: O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi “O’zbek tili va mumtoz sharq adabiyoti” kafedrasi dotsenti

Ilmiy darajasi: pedagogika fanlari nomzodi

Ilmiy unvoni: dotsent

Ilmiy tadqiqot yo‘nalishlari: ta’lim-tarbiya masalalari, rus tili mashg’ulotlarida interfaol metodlardan unumli foydalanish, pedagogika

Chet tillarni bilishi: rus va ingliz tillari

 

Asosiy ilmiy ishlari:

-Таълимни инсонпарварлаштиришда ўқитиш тамойиллари ва методларининг ўзаро алоқадорлиги. Ўқув қўлланма. –Тошкент, ЎзР ФА «Фан» нашриёти, 2006.

-Ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитишда замонавий технологиялардан фойдаланиш. Услубий қўлланма. –Тошкент, ЎзР ФА «Фан» нашриёти, 2007.

-Методические указания по педагогической практике для студентов 3-4 курсов университета. Учебно-методическое пособие. –Карши, 2012.

-Педагогические термины и понятия. Терминологический словарь. Карши, 2014. -135 стр.

-Русский язык. Учебное пособие. Международная исламская академия Узбекистана. Ташкент, 2020. С.110

-Академический русский язык. Учебник. Международная исламская академия Узбекистана. Ташкент, 2022. С.250

-Русский язык по специальности. Учебное пособие. Международная исламская академия Узбекистана, Ташкент, 2023. С.154

-Effective teaching methods in teaching English. Журнал Métodos de enseñanza efectivos en la enseñanza del inglés. RELIGACIÓN Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. Vol 4 • Nº 19 • Quito • Trimestral • Septiembre 2019. С.770-772

-Воспитание самостоятельности студентов в условиях внедрения модульной системы образования. MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #22. PHILOLOGY, SOCIOLOGY AND CULTUROLOGY. London, 2019, 30-31 октябрь, С.53-56

-Преимущества и проблемы дистанционного обучения в Узбекистане. //

Ж. Наука и образование сегодня. Москва, 2022, №5 (74). С.4-9

-Вопросы компетенции и креативности педагога в образовательном процессе. // Ж. Педагогик маҳорат. Бухоро, 2023, №4. Б. 102-107

Ilmiy ishlari havolasi: -----

Elektron manzili: djumayevanargiz2013@mail.ru

Ishxona telefon raqami: +998 91 211 54 00 (моб.)

 

Izoh qoldirish