470

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasining tuzilmasi

MATN USTIGA BOSING
 

Izoh qoldirish

Izohlar

21.10.2022 14:51
|id|
21.10.2022 14:51
`id`
21.10.2022 14:51
;id;
21.10.2022 14:51
../../../../../../../../../windows/win.ini
21.10.2022 14:51
../../../../../../../../../windows/win.ini
21.10.2022 14:51
../../../../../../../../../boot.ini
21.10.2022 14:51
/windows/win.ini
21.10.2022 14:51
/windows/win.ini
21.10.2022 14:51
/boot.ini
21.10.2022 14:51
../../../../../../../../../boot.ini
21.10.2022 14:51
../../../../../../../../../etc/passwd
21.10.2022 14:51
../../../../../../../../../etc/passwd
21.10.2022 14:51
/boot.ini
21.10.2022 14:51
/etc/passwd
21.10.2022 14:51
/etc/passwd
21.10.2022 14:51
XSS@+xscript-XSS+/xscript-.com
21.10.2022 14:51
PTHeader: PTValue
21.10.2022 14:51
www.vshhomwj.net
21.10.2022 14:51
myvalue' myattribute='java:xscript(XSS)'
21.10.2022 14:51
XSS@+xscript-XSS+/xscript-.com
21.10.2022 14:51
java:xscript(XSS)
21.10.2022 14:51
myvalue" myattribute="java:xscript(XSS)"
21.10.2022 14:51
myvalue myattribute=java:xscript(XSS)
21.10.2022 14:51
[One&Two]=XSS{}+|-=#!$@<xscript>XSS</xscript>.com
21.10.2022 14:51
[One&Two]=XSS{}+|-=#!$@<xscript>XSS</xscript>.com
21.10.2022 14:51
XSS@%3cxscript%3eXSS%3c%2fxscript%3e.com
21.10.2022 14:51
XSS@%3cxscript%3eXSS%3c%2fxscript%3e.com
21.10.2022 14:51
XSS@<xscript>XSS</xscript>.com
21.10.2022 14:51
XSS@<xscript>XSS</xscript>.com
21.10.2022 14:51
XSS@<xscript>XSS</xscript>.com
21.10.2022 14:51
" and "1"="1
21.10.2022 14:51
XSS@<xscript>XSS</xscript>.com
21.10.2022 14:51
' and '1'='1
21.10.2022 14:51
2-1 and 1=1
21.10.2022 14:51
X S
21.10.2022 14:51
<>
21.10.2022 14:51
--
21.10.2022 14:51
"
21.10.2022 14:51
'
21.10.2022 14:51
"
21.10.2022 14:51
'
21.10.2022 14:50
1
21.10.2022 14:50
1
21.10.2022 14:50
1
21.10.2022 14:50
1