564

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasida 2022-yil iyun oyi uchun bo‘sh ish o‘rinlari haqida ma’lumot

 

Bo‘lim nomi

Lavozimi 

 

Shtat birligi soni

     

1

 Texnik-foydalanish va xo‘jalik bo‘limi 

Gaz payvandlovchi

VAKANT

2

 Texnik-foydalanish va xo‘jalik bo‘limi 

Slesar-santexnik

VAKANT

3

 Texnik-foydalanish va xo‘jalik bo‘limi 

Elektromonter

VAKANT

4

 Texnik-foydalanish va xo‘jalik bo‘limi 

Duradgor

VAKANT

 

Izoh qoldirish

Izohlar

31.05.2023 16:48
|id|
31.05.2023 16:48
`id`
31.05.2023 16:48
;id;
31.05.2023 16:48
/windows/win.ini
31.05.2023 16:48
../../../../../../../../../windows/win.ini
31.05.2023 16:48
../../../../../../../../../windows/win.ini
31.05.2023 16:48
../../../../../../../../../boot.ini
31.05.2023 16:48
../../../../../../../../../boot.ini
31.05.2023 16:48
/windows/win.ini
31.05.2023 16:47
../../../../../../../../../etc/passwd
31.05.2023 16:47
/boot.ini
31.05.2023 16:47
/boot.ini
31.05.2023 16:47
/etc/passwd
31.05.2023 16:47
/etc/passwd
31.05.2023 16:47
../../../../../../../../../etc/passwd
31.05.2023 16:47
XSS@+xscript-XSS+/xscript-.com
31.05.2023 16:47
PTHeader: PTValue
31.05.2023 16:47
www.fdmjkyjh.net
31.05.2023 16:47
myvalue myattribute=java:xscript(XSS)
31.05.2023 16:47
myvalue' myattribute='java:xscript(XSS)'
31.05.2023 16:47
XSS@+xscript-XSS+/xscript-.com
31.05.2023 16:47
[One&Two]=XSS{}+|-=#!$@<xscript>XSS</xscript>.com
31.05.2023 16:47
java:xscript(XSS)
31.05.2023 16:47
myvalue" myattribute="java:xscript(XSS)"
31.05.2023 16:47
XSS@%3cxscript%3eXSS%3c%2fxscript%3e.com
31.05.2023 16:47
XSS@%3cxscript%3eXSS%3c%2fxscript%3e.com
31.05.2023 16:47
[One&Two]=XSS{}+|-=#!$@<xscript>XSS</xscript>.com
31.05.2023 16:47
XSS@<xscript>XSS</xscript>.com
31.05.2023 16:47
XSS@<xscript>XSS</xscript>.com
31.05.2023 16:47
" and "1"="1
31.05.2023 16:47
XSS@<xscript>XSS</xscript>.com
31.05.2023 16:47
XSS@<xscript>XSS</xscript>.com
31.05.2023 16:47
' and '1'='1
31.05.2023 16:47
--
31.05.2023 16:47
2-1 and 1=1
31.05.2023 16:47
X S
31.05.2023 16:47
<>
31.05.2023 16:47
"
31.05.2023 16:47
'
31.05.2023 16:47
"
31.05.2023 16:47
'
31.05.2023 16:47
1
31.05.2023 16:47
1
31.05.2023 16:47
1
31.05.2023 16:47
1
16.05.2023 17:11
;id;
16.05.2023 17:11
../../../../../../../../../windows/win.ini
16.05.2023 17:11
|id|
16.05.2023 17:11
`id`
16.05.2023 17:11
/windows/win.ini
16.05.2023 17:11
/windows/win.ini
16.05.2023 17:11
../../../../../../../../../windows/win.ini
16.05.2023 17:11
/boot.ini
16.05.2023 17:11
../../../../../../../../../boot.ini
16.05.2023 17:11
../../../../../../../../../boot.ini
16.05.2023 17:11
../../../../../../../../../etc/passwd
16.05.2023 17:11
../../../../../../../../../etc/passwd
16.05.2023 17:11
/boot.ini
16.05.2023 17:11
www.xdjsfimm.net
16.05.2023 17:11
/etc/passwd