Millatlararo totuvlik va bag‘rikenglik – demokratik jamiyatning asosiy tamoyili

Millatlararo totuvlik va bag‘rikenglik – demokratik jamiyatning asosiy tamoyili

30-IYUL – XALQLAR DO‘STLIGI KUNI


Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan ishlab chiqilgan 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida millatlararo totuvlik va bag‘rikenglikni ta’minlash, xorijiy mamlakatlar bilan madaniy-ma’rifiy aloqalarni kengaytirish masalasi ham ustuvor vazifa etib belgilangan. Bugungi kunda mamlakatimizda istiqomat qilayotgan 130 dan ziyod millat va elat vakillari Konstitutsiya hamda qonunlarimizda qayd etilgan teng huquq va imkoniyatlardan foydalanib, iqtisodiyotning turli tarmoqlarida, ilm-fan, madaniyat, ijtimoiy sohalarda samarali mehnat qilib kelyapti. Vatanimizning gullab-yashnashiga va uning mustaqilligini mustahkamlashga, xalqaro maydondagi obro‘-e’tibori va imijini oshirishga munosib hissa qo‘shmoqda.

Diniy tashkilotlar faoliyatiga ko‘maklashish masalasida muhim va fundamental yengilliklar

Diniy tashkilotlar faoliyatiga ko‘maklashish masalasida muhim va fundamental yengilliklar

Tarixdan ma’lumki, millatning tafakkuri, dunyoqarashi, turmush-tarzi, ma’naviy qadriyatlari o‘z-o‘zidan shakllanib qolmaydi. Milliy qadriyatlarni asrash va xalqning haqiqiy ma’naviy qiyofasini aks ettiruvchi fazilatlarni o‘zida mujassamlashtirgan mehr-oqibat, hamjihatlik, o‘zaro yordam, keksalarga hurmat, sharqona odob-axloq, sharm-hayo kabi eng oliy insoniy tuyg‘ularni ko‘z qorachig‘idek e’zozlashda din va diniy tashkilotlarning o‘rni beqiyosdir.