Hidoyatga boshlagan alloma

Hidoyatga boshlagan alloma

Shu yil 12-avgust kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Imom Moturidiy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qarori imzolandi. Qarorning asosiy maqsadi – buyuk mutafakkir ajdodimiz, moturidiylik ta’limoti asoschisi Imom Abu Mansur Moturidiy va uning izdoshlari merosini chuqur o‘rganish, ularning aqida va kalom ilmi rivojiga qo‘shgan bebaho hissasini tadqiq etish va keng targ‘ib qilish, yosh avlodni ezgu umuminsoniy g‘oyalar ruhida tarbiyalash, ularda ma’naviy-ma’rifiy qarashlarimizga yot bo‘lgan zararli ta’sirlarga qarshi mafkuraviy immunitetni kuchaytirishdir.

Ёшларнинг ҳуқуқий онгини шакллантиришда ҳуқуқий тарбиянинг роли

Ҳуқуқий тарбия ҳамиша давлатнинг сиёсат, иқтисодиёт ва аҳлоққа нисбатан ўз нуқтаи назарини аҳолига аниқ етказиб беришдаги энг ишончли ва самарали воситаси ҳисобланган.

Инсон ҳаётида жуда муҳим бир дўст бор...

Адабиёт ҳар қандай исталган ёшдаги китобхонга инсон ҳаётида нималарга эришиши ёки кутилмаган ҳодисаларга рўбарў келганда қандай ҳолатга тушиб қолиши мумкинлигини кўрсатиб, хулоса чиқаришга сабабчи бўлиб, унинг асосида ҳиссий тажрибани оширади, бадиий дидни шакллантиради, қайсидир ўринларда эстетик завқ бағишлайди.

“Ал-Жомиъ Ас-саҳиҳ” асарининг ёзилишига нима сабаб бўлган?

Тарихда кўплаб асарларнинг ёзилишига муайян бир воқеа ва ҳодисалар сабаб бўлган. Буюк муҳаддис Имом Бухорийни шоҳ асари “Саҳиҳ ал-Бухорий”ни тасниф этишида илҳомлантирган воқеа ҳам ажиб ибратли тарихга эга.