Намунавий дастурлар

араб тили-диншунослик 1-курс учун.pdf

араб тили-исломшунослик 1-курс учун.pdf

араб тили-психология 1-курс.pdf

археология-исломшунос-1-курсга.pdf

асосий чет тили-хмим 1-курс учун.pdf

ахборот тех.ва жараёнларни математик моделаштириш.pdf

бошқарув психологияси-Ислом иқт.ва мол.-2-курсга.pdf

бухгалтерия хисоби-ислом иқт ва молияси-2-курсга.pdf

виждон эркинлигининг халқаро ва миллий хуқ.асос.-ХМ-2-курсга.pdf

виртуал псих.асослари-ижт.тизим-1-курсга.pdf

глобаллашув ва мин.иқт.интеграция жар.-ХМИМ-1-курсга.pdf

дддин социологияси-психология-3-курс.pdf

деструктив диний хулқ-атвор псих-ижт.тизим-1-курсга.pdf

дин ниқобидаги тахдид-дин 1-курсга.pdf

дин психологияси-дин-4-курсга.pdf

дин психологияси-псих-3-курсга.pdf

дин социологияси-дин-4-курсга.pdf

дин фалсафаси-дин 4-курсга.pdf

дин фалсафаси-психология 4-курсга.pdf

дин.ўқитиш метод.-дин-3-курсга.pdf

диний анъана ва маросим-қиёсий дин-1 курсга.pdf

диний манбаларни қиёсий ўрганиш-дин-3-курсга.pdf

динлардаги оқимлар ва секталар-дин-4-курсга.pdf

диншуносликка кириш-дин 1-курсга.pdf

дипломатик хизмат, протокол.этикет-ХМ-2-курсга.pdf

дунё дин.тарих.ўқитиш тех.-дин-3-курсга.pdf

дунё динлари тарихи-дин 1-курсга.pdf

дунё динлари тарихи-псих 1-курсга.pdf

ижтимоий тизим ва жаоаёнлар хавфсизлиги-ижт.тизим-1-курсга.pdf

инситуционал иқтисодиёт-ХМИМ-1-курсга.pdf

ислом иқт.таълимиот.тарихи-ислом иқт.-2-курсга.pdf

ислом мам.жаҳон хўжалиги тизимида-ХМИМ-1-курсга.pdf

ислом манбашунослиги-дин 3-курсга.pdf

ислом манбашунослиги-исломшунослик 1-курсга.pdf

ислом манбашунослиги-тарих 4-курсга.pdf

ислом тарихи-дин-3-курсга.pdf

ислом тарихи-исломшунослик-1-курсга.pdf

ислом хуқуқига кириш-исломшунослик 1-курсга.pdf

исломдаги мазхаблар ва оқимлар-исломшунослик 1-курсга.pdf

иқт.ва туризм геог.-Туризм-2-курсга.pdf

иқтисод назарияси-ХМИМ-1курсга.pdf

калом (ақоид)-исломшунослик 1-курсга.pdf

калом(ақоид)-исломшунослик-2-курсга.pdf

калом(ақоид)-псих-2-курсга.pdf

консулбтатив псих.ва.пихокоррекция-псих-3-курсга.pdf

макроиқтисодиёт-ислом иқт ва молияси-2-курсга.pdf

манбашунослик-тарих-3-курсга.pdf

махсус психология-псих-4-курсга.pdf

менежмент ва маркетинг псих-псих-4-курсга.pdf

микроиқтисодиёт-ислом иқт.ва молияси-2-курсга.pdf

мин.иқт.ривож.зам.назариялари-ХМИМ-1-курсга.pdf

мотуридия таълимоти тарихи-исломшунослик 1-курсга.pdf

осиё ва африка мам.давлат бош.тарихи-тарих-4-курсга.pdf

очиқ ахборот тизимларида-ижт.тизим-1-курсга.pdf

пед.псих.ва псих.ўқитиш метод.-псих-3-курсга.pdf

педагогика ва психология-тарих-3-курсга.pdf

педагогика-псих-3-курсга.pdf

психологик маслахат-псих-2-курсга.pdf

психология тарихи-псих-1-курсга.pdf

психология фани ва касбига кириў-псих-1 курсга.pdf

социал психология-псих-2-курсга.pdf

социология-дин-3-курсга.pdf

социология-псих-3-курсга.pdf

тарих ўқитиш усуллари ва таълим технологиялари-тарих-3-курсга.pdf

тарихшунослик ва тарихий тадқиқот методологияси-тарих-4-курсга.pdf

тасаввуфга кириш-исломшунослик 1-курсга.pdf

тафсир илмига кириш-исломшунослик 1-курсга.pdf

тиббиёт психологияси-псих-4-курсга.pdf

туризм менежменти-туризм-2-курсга.pdf

туризмда бух.хисоби-туризм-2-курсга.pdf

туризмда маркетинг-туризм-2-курсга.pdf

умумий педагогика-ислом ва дин-2-курсга.pdf

умумий психодиагностика-псих-2-курсга.pdf

умумий психология-дин-3-курсга.pdf

умумий психология-ислом ва дин-2-курсга.pdf

умумий психология-псих-1 курсга.pdf

форс тили-дин 2-курс.pdf

форс тили-исломшунослик 2-курсга.pdf

хадис истилохлари-исломшунослик 1-курсга.pdf

хадисшунослик-дин 2-курсга.pdf

хадисшунослик-дин 3-курсга.pdf

хадисшунослик-исломшуносликка 2-курсга.pdf

халол сертификатлаш тизими-туризм-2-курсга.pdf

халқаро дипломатик мун.-ХМ-2-курсга.pdf

халқаро мун.нодавлат механизми-ХМ-2-курсга.pdf

халқаро мун.тадқиқоти методлари-ХМ-2-курсга.pdf

шарқ ва ғарб диншуносюоид.тадқиқотлар таҳлили-қиёсий диншунослик 1-курсга.pdf

шарқ мам.халқаро мун.-ХМ-2-курсга.pdf

шарқ мутафаккирларининг илмий мероси-тарих-3-курсга.pdf

шахс ахборот ва псих.хавфсизлик-ижт.тизим-1-курсга.pdf

этнопсихология-псих-3-курсга.pdf

юридик психология-псих-4-курсга.pdf

ёрдамчи тарихий фанлар-тарих-3-курсга.pdf

ёш даврлари псих.-псих-1-курсга.pdf

Ўзб.двги ноисломий конфессиялар-қиёсий дин-1 курсга.pdf

Ўзб.Рес.ташқи сиёсати асослари-ХМ-2-курсга.pdf

ўрг.минтақа мам.ижт-иқт. сиёсати-ХМИМ-1-курсга.pdf

қиёсий дин.назарий масала-қиёсий дин-1 курсга.pdf

қиёсий диншунослик малаллий култлар-қиёсий дин-1 курсга.pdf

қиёсий диншунослик-дин-3-курсга.pdf

қуръоешунослик.хадисшунослик-тарих 3-курсга.pdf

қуръон қироати ва тажвид-исломшунос-1-курсга.pdf

қуръоншунослик-дин-2-курсга.pdf

қуръоншунослик-исломшунослик 1-курсга.pdf

қуръоншунослик-исломшунослик-2-курсга.pdf

қуръоншунослик.хадисшунослик-тарих 3-курсга.pdf


Print   Email