МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: “ИМАМ АБУ МАНСУР МОТУРИДИ И УЧЕНИЕ МАТУРИДИЯ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ”

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: “ИМАМ АБУ МАНСУР МОТУРИДИ И УЧЕНИЕ МАТУРИДИЯ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ”


Print   Email