Mirzayev Nasriddin Muxritdinovich, Joniyev Muzaffarxon Fayzullayevich

Mirzayev Nasriddin Muxritdinovich, Joniyev Muzaffarxon Fayzullayevich

2021-yil 27-aprel kuni soat 11:00da va 14:00da O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc. 35/30.12.2019.Isl/Tar/F.57.01 raqamli kengash majlisida

Mirzayev Nasriddin Muxritdinovichning “XIX–XX asr boshlarida Toshkent qozixonalarida yuritilgan ijtimoiy munosabatlarga oid hujjatlar” mavzusidagi 24.00.01 – Islom tarixi va manbashunosligi ixtisosligidan tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olishga (Zoom https://us02web.zoom.us/j/82085466448?pwd=QnA5VXVQd3NNTjJ6R0VFQ3Bka0ZIQT09 Идентификатор конференции: 820 8546 6448, Код доступа: 579005) hamda Joniyev Muzaffarxon Fayzullayevichning “O‘rta Osiyoda haj safarlarini tashkil etishning o‘ziga xos xususiyatlari  (XIX asr oxiri – XX asrning 80-yillari)” mavzusidagi 24.00.01. – Islom tarixi manbashunosligi ixtisosligidan tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun (Zoom https://us02web.zoom.us/j/82133425609?pwd=allHelpOVmVSWlEySDNKUE5RQUN2Zz09 Идентификатор конференции: 821 3342 5609, Код доступа: 448064) yozilgan dissertatsiyalarini himoyasi bo‘lib o‘tadi.

Ilmiy kengash onlayn/offlayn tarzda o‘tkaziladi.

Ilmiy kengash kotibiyati

 


Print   Email