Махсудов Давронбек Рустамович

Махсудов Давронбек Рустамович

ЭЪЛОН!

2020 йил 1 июль куни соат 1100 да  Ўзбекистон халқаро ислом академияси А бино Илмий кенгаш хонасида Ўзбекистон халқаро ислом академияси ҳузуридаги фан доктори илмий даражалар берувчи DSc. 35/30.12.2019.Isl/Tar/F.57.01 рақамли Илмий кенгаш мажлисида Махсудов Давронбек Рустамовичнинг “Мовароуннаҳр ҳанафий мазҳаби тафсирларининг қиёсий таҳлили (XIII-XV асрлар)” мавзусидаги 24.00.01 – Ислом тарихи ва манбашунослиги ихтисослиги тарих фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертациясини ҳимояга қабул қилиш бўлиб ўтади.

 


Print   Email