Абдуллаева Мохира Захиджановна

Абдуллаева Мохира Захиджановна

ЭЪЛОН

2020 йил 4 июнь куни соат 1200 да  Ўзбекистон халқаро ислом академияси Конференц залида БИММ платформасида Ўзбекистон халқаро ислом академияси ҳузуридаги фан доктори илмий даражалар берувчи DSc.35/30.12.2019.Isl/Tar/F.57.01 рақамли Илмий кенгаш онлайн мажлисида

Абдуллаева Мохира Захиджановнанинг “Кибермакон ва ислом билан боғлиқ диний-маънавий жараёнлар” мавзусидаги 07.00.04 – Диншунослик ихтисослиги доирасида тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган

Илмий раҳбар: 

 

Расмий оппонентлар:

 

 

           

Мунавваров Зоҳидулло Иномходжаевич

сиёсий фанлар доктори, профессор

Бабаджанов Бахтиёр Мираимович

тарих фанлари доктори, профессор 

Каххарова Матлюба Манофовна

фалсафа фанлари доктори, профессор

Етакчи ташкилот:

Ўзбекистон Миллий университети

диссертацияларини ҳимояси бўлиб ўтади.

DSc.35/30.12.2019.Isl/Tar/F.57.01  рақамли

Илмий кенгаш котибияти


Print   Email