ЭЪЛОН! Мирзахмедов Абдурашид Мамасидикович

ЭЪЛОН! 2019 йил 9 январь куни соат 1400 да  Ўзбекистон халқаро ислом академияси В бино 213-хонасида Ўзбекистон халқаро ислом академияси ҳузуридаги фан доктори илмий даражалар берувчи DSc. 26.04.2018.Isl/Tar/F.57.01 рақамли Илмий кенгаш мажлисида Мирзахмедов Абдурашид Мамасидиковичнинг “Культура толерантности – как фактор предотвращения экстремизма” (“Бағрикенглик маданияти экстремизмни олдини олиш омили”) мавзусидаги 07.00.04 – Диншунослик ихтисослиги фалсафа фанлари бўйича фан доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертациясини ҳимояга қабули бўлиб ўтади.

 


Print   Email