Даминов Иргаш Иноятовичнинг “Абу-л-Муин Насафий илмий мероси

Даминов Иргаш Иноятовичнинг “Абу-л-Муин Насафий илмий мероси

Даминов Иргаш Иноятовичнинг “Абу-л-Муин Насафий илмий меросининг Мовароуннаҳр калом таълимоти ривожидаги аҳамияти” мавзусидаги 24.00.03 – Фиқҳ, калом илми. Илоҳиёт ихтисослиги тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган

Илмий раҳбар:

Уватов Убайдулло Муродович

тарих фанлари доктори, профессор

Расмий оппонентлар:          

Бекмирзаев Илхом Исроилжонович

тарих фанлари доктори, доцент в.б.

Зохидов Қобилжон Таирджанович

тарих фанлари номзоди, доцент

Етакчи ташкилот:

ЎзР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги

Шарқшунослик институти

                  

диссертацияларини ҳимояси бўлиб ўтади.

 

 

ДАМИНОВ ИРГАШ ИНОЯТОВИЧ
АБУ-Л-МУИН НАСАФИЙ ИЛМИЙ МЕРОСИНИНГ
МОВАРОУННАҲР КАЛОМ ТАЪЛИМОТИ РИВОЖИДАГИ
АҲАМИЯТИ
24.00.03 – Фиқҳ, калом илми. Илоҳиёт
ТАРИХ ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD)
ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ


Print   Email