«ИСЛОМ ЗИЁСИ» ЖУРНАЛИ | 2019 ЙИЛ 1-СОН

«ИСЛОМ ЗИЁСИ» ЖУРНАЛИ | 2019 ЙИЛ 1-СОН

Ўзбекистон халқаро ислом академиясининг «Ислом зиёси» журнали

Мазкур нашр олий ўқув юртлари ва илмий тадқиқот муассасаларининг профессор-ўқитувчилари, докторантлари, мустақил тадқиқотчилари, магистрантлари, талабалари ва кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган.

«Ислом зиёси» журнали бир йилда тўрт марта чоп этилади.

 

 

Таҳрир ҳайъати:

Бош муҳаррир: Ш.А.Ёвқочев с.ф.д., проф.

Бош муҳаррир ўринбосари: З.М.Исломов фл.ф.д., проф.

Ҳасанов А. т.ф.д., проф.

Усмонов И. т.ф.н., дот.

Акмалов Ш. с.ф.н., дот.

Агзамходжаев С. т.ф.д., проф.

Камилов К. ф.ф.н.

Камилов М. т.ф.н.

Масъул котиб: Муҳамедов Н. т.ф.н., дот.

Ашурбек Мўминов – т.ф.д., проф. IRCICA, Туркия

Макс Шербергер – Алберт Людвинг университети Исломшунослик бўлими доктори, Германия

Муҳаммедшин Рафк Муҳаммедшевич – п.ф.д. проф. Болгария ислом академияси ректори, Россия ислом университети ректори, Татаристон Республикасида хизмат кўрсатган фан арбоби

Пери Бенедек – ф.ф.д., Венгриянинг Этвош Лоранд университети Шарқшунослик институти директори, Этвош Лоранд университети «Шарқшунослик» журнали бош муҳаррири, Венгрия шарқшунослари ассоциацияси Президент ўринбосари

Мунавваров З. с.ф.д., проф.

Мирқосимова М. п.ф.д., проф.

Абдуллаева М. п.ф.д., дот.

Оқилов С. т.ф.н., дот.

Раҳимжонов Д. т.ф.н., дот.

Мақсудов Д. т.ф.н., дот.

 

Ношир: A.Мухторов

Муҳаррир: C.Очилов

Бадиий муҳаррир: Ф.Собиров

Русча, инглизча матнлар муҳаррирлари: К.Шониёзов

Дизайнер­саҳифаловчи: Ф.Собиров

Матн терувчи: З.Алимова

 

 

 Манзилимиз: «Ўзбекистон халқаро ислом академияси» нашриёт-матбаа бирлашмаси,

100011, Тошкент. А. Қодирий кўчаси, 11.

Тел.: (71) 244-94-69, (71) 241-08-52. Web: www.iiau.uz E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Print   Email