Мухамедов Неъматулло Асатуллаевич

ЭЪЛОН

2019 йил 19 ноябрь куни соат 1400 да  Ўзбекистон халқаро ислом академияси В бино 213-хонасида Ўзбекистон халқаро ислом академияси ҳузуридаги фан доктори илмий даражалар берувчи DSc. 26.04.2018.Isl/Tar/F.57.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги илмий семинар

мажлисида Мухамедов Неъматулло Асатуллаевичнинг “Ўрта асрларда Шош воҳаси олимларининг ислом маданияти ва илм-фанига қўшган ҳиссаси” мавзусидаги 24.00.01 – “Ислом тарихи ва манбашунослиги ихтисослиги тарих фанлари бўйича фан доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси муҳокамаcи бўлиб ўтади.


Print   Email