ЭЪЛОН! Махсудов Давронбек Рустамович

ЭЪЛОН! Махсудов Давронбек Рустамович

ЭЪЛОН!

2020 йил 16 июль куни соат 1100 да  Ўзбекистон халқаро ислом академияси Конференц залида БИММ платформасида Ўзбекистон халқаро ислом академияси ҳузуридаги фан доктори илмий даражалар берувчи DSc.35/30.12.2019.Isl/Tar/F.57.01 рақамли Илмий кенгаш онлайн мажлисида

Махсудов Давронбек Рустамовичнинг “Мовароуннаҳр ҳанафий мазҳаби тафсирларининг қиёсий таҳлили (XIII-XV асрлар)” мавзусидаги 24.00.01 – Ислом тарихи ва манбашунослиги ихтисослиги тарих фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

 

Д_Махсудов_диссерт_автореферат_ворд_нашр

 

Илмий раҳбар:

Исламов Захид Махмудович

филология фанлари доктори,  профессор

 

Расмий оппонентлар:

 

Юсупова Дилором Юнусовна

академик, тарих фанлари доктори, профессор

Мунавваров Зохилло Иномходжаевич

сиёсий фанлар доктори, профессор

Нуритдинов Маҳмудхўжа Низомович

фалсафа фанлари доктори

 

Етакчи ташкилот:

 

Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази

 

DSc.35/30.12.2019.Isl/Tar/F.57.01  рақамли

Илмий кенгаш котибияти

 

https://drive.google.com/file/d/1xhYVyfgWz64PWnU-1WJ7zRdi5cTABLMf/view?usp=sharing

 


Print   Email