Жўраев Ҳусан Алишерович

Жўраев Ҳусан Алишерович

ЭЪЛОН

2020 йил 4 июнь куни соат 1000 да  Ўзбекистон халқаро ислом академияси Конференц залида БИММ платформасида Ўзбекистон халқаро ислом академияси ҳузуридаги фан доктори илмий даражалар берувчи DSc.35/30.12.2019.Isl/Tar/F.57.01 рақамли Илмий кенгаш онлайн мажлисида

  1. Жўраев Ҳусан Алишеровичнинг “Муҳаммад Кардарийнинг “ал-Жомиъ ал-важиз” асари ва унинг XIV-XV асрлар Мовароуннаҳр диний-ижтимоий ҳаётидаги ўрни” 24.00.01 – Ислом тарихи ва манбашунослиги ихтисослиги доирасида тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган

Илмий раҳбар:

Исламов Захид Махмудович

филология фанлари доктори,  профессор

Расмий оппонентлар:

Исмоилов Масъудхон Маҳдиевич

Тарих фанлари номзоди, доцент

 

Тошқулов Жўрабой Ўринбоевич

Юридик фанлар доктори, профессор

Етакчи ташкилот:

Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти


Print   Email