Исакджанов Рамзжон Рахимжонович ва Қаландарова Доно Усманджановна

Исакджанов Рамзжон Рахимжонович ва Қаландарова Доно Усманджановна

ЭЪЛОН

2020 йил 18 июль куни соат 1000 да  Ўзбекистон халқаро ислом академияси ҳузуридаги фан доктори илмий даражалар берувчи DSc. 35/30.12.2019.Isl/Tar/F.57.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги Бир марталик илмий семинар мажлисида Исакджанов Рамзжон Рахимжоновичнинг “Ибн Сино теологик таълимотида гносеологик тамойиллар” мавзусидаги 07.00.04 – Диншунослик ихтисослиги фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)  ҳамда Қаландарова Доно Усманджановнанинг “Ахборотлашган жамият ижтимоий идентликлиги шаклланишида дин омили” мавзусидаги 07.00.04 – Диншунослик ихтисослиги фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертациялари муҳокамаcи бўлиб ўтади.

Илмий семинар онлайн тарзда ZOOM платформасида ўтказилади.

 

DSc.35/30.12.2019.Isl/Tar/F.57.01  рақамли

Илмий кенгаш котибияти

 

 

 

 


Print   Email