ЭЪЛОН

ЭЪЛОН

Сиздан 2019 йил 24 октябрь куни соат 1100 да  Ўзбекистон халқаро ислом академияси В бино 213-хонасида Ўзбекистон халқаро ислом академияси ҳузуридаги фан доктори илмий даражалар берувчи DSc. 26.04.2018.Isl/Tar.57.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги илмий семинар мажлисида

Тажиев Азиз Шавкатовичнинг “Ҳадисларнинг диний ақидапарастликка қарши моҳияти” мавзусидаги 24.00.01 – Ислом тарихи ва манбашунослиги ихтисослиги тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган ҳамда 2019 йил 24 октябрь куни соат 1400 да  Ўзбекистон халқаро ислом академияси В бино 213-хонасида Ўзбекистон халқаро ислом академияси ҳузуридаги фан доктори илмий даражалар берувчи DSc. 26.04.2018.Isl/Tar.57.01 рақамли бир марталик Илмий кенгаш асосидаги илмий семинар мажлисида Саидова Сайёра Алишер қизининг “Ўзбекистон ёшларининг ижтимоий-маданий ҳаётида диний маърифатнинг аҳамияти” мавзусидаги 07.00.04 – Диншунослик ихтисослиги фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертацияларнинг семинар муҳокамаси бўлиб ўтади.

 

 

 


Print   Email