ЭЪЛОН! Махсудов Давронбек Рустамович

ЭЪЛОН! Махсудов Давронбек Рустамович

ЭЪЛОН!

2020 йил 16 июль куни соат 1100 да  Ўзбекистон халқаро ислом академияси Конференц залида БИММ платформасида Ўзбекистон халқаро ислом академияси ҳузуридаги фан доктори илмий даражалар берувчи DSc.35/30.12.2019.Isl/Tar/F.57.01 рақамли Илмий кенгаш онлайн мажлисида

Махсудов Давронбек Рустамовичнинг “Мовароуннаҳр ҳанафий мазҳаби тафсирларининг қиёсий таҳлили (XIII-XV асрлар)” мавзусидаги 24.00.01 – Ислом тарихи ва манбашунослиги ихтисослиги тарих фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

 

Д_Махсудов_диссерт_автореферат_ворд_нашр

 

Илмий раҳбар:

Исламов Захид Махмудович

филология фанлари доктори,  профессор

 

Расмий оппонентлар:

 

Юсупова Дилором Юнусовна

академик, тарих фанлари доктори, профессор

Мунавваров Зохилло Иномходжаевич

сиёсий фанлар доктори, профессор

Нуритдинов Маҳмудхўжа Низомович

фалсафа фанлари доктори

 

Етакчи ташкилот:

 

Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази

 

DSc.35/30.12.2019.Isl/Tar/F.57.01  рақамли

Илмий кенгаш котибияти

 

https://drive.google.com/file/d/1xhYVyfgWz64PWnU-1WJ7zRdi5cTABLMf/view?usp=sharing

 

Жўраев Ҳусан Алишерович

Жўраев Ҳусан Алишерович

ЭЪЛОН

2020 йил 4 июнь куни соат 1000 да  Ўзбекистон халқаро ислом академияси Конференц залида БИММ платформасида Ўзбекистон халқаро ислом академияси ҳузуридаги фан доктори илмий даражалар берувчи DSc.35/30.12.2019.Isl/Tar/F.57.01 рақамли Илмий кенгаш онлайн мажлисида

  1. Жўраев Ҳусан Алишеровичнинг “Муҳаммад Кардарийнинг “ал-Жомиъ ал-важиз” асари ва унинг XIV-XV асрлар Мовароуннаҳр диний-ижтимоий ҳаётидаги ўрни” 24.00.01 – Ислом тарихи ва манбашунослиги ихтисослиги доирасида тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган

Илмий раҳбар:

Исламов Захид Махмудович

филология фанлари доктори,  профессор

Расмий оппонентлар:

Исмоилов Масъудхон Маҳдиевич

Тарих фанлари номзоди, доцент

 

Тошқулов Жўрабой Ўринбоевич

Юридик фанлар доктори, профессор

Етакчи ташкилот:

Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти

Ўзбекистон халқаро ислом акдемиясидаги бўш иш ўринлари

Ўзбекистон халқаро ислом акдемияси қуйидаги бўш (вакант) ва танлов муддати тугаган кафедра мудири, профессор-ўқитувчи лавозимларига шартнома асосида танлов эълон қилади:

Махсудов Давронбек Рустамович

Махсудов Давронбек Рустамович

ЭЪЛОН!

2020 йил 1 июль куни соат 1100 да  Ўзбекистон халқаро ислом академияси А бино Илмий кенгаш хонасида Ўзбекистон халқаро ислом академияси ҳузуридаги фан доктори илмий даражалар берувчи DSc. 35/30.12.2019.Isl/Tar/F.57.01 рақамли Илмий кенгаш мажлисида Махсудов Давронбек Рустамовичнинг “Мовароуннаҳр ҳанафий мазҳаби тафсирларининг қиёсий таҳлили (XIII-XV асрлар)” мавзусидаги 24.00.01 – Ислом тарихи ва манбашунослиги ихтисослиги тарих фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертациясини ҳимояга қабул қилиш бўлиб ўтади.

 

Абдуллаева Мохира Захиджановна

Абдуллаева Мохира Захиджановна

ЭЪЛОН

2020 йил 4 июнь куни соат 1200 да  Ўзбекистон халқаро ислом академияси Конференц залида БИММ платформасида Ўзбекистон халқаро ислом академияси ҳузуридаги фан доктори илмий даражалар берувчи DSc.35/30.12.2019.Isl/Tar/F.57.01 рақамли Илмий кенгаш онлайн мажлисида

Абдуллаева Мохира Захиджановнанинг “Кибермакон ва ислом билан боғлиқ диний-маънавий жараёнлар” мавзусидаги 07.00.04 – Диншунослик ихтисослиги доирасида тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган

Илмий раҳбар: 

 

Расмий оппонентлар:

 

 

           

Мунавваров Зоҳидулло Иномходжаевич

сиёсий фанлар доктори, профессор

Бабаджанов Бахтиёр Мираимович

тарих фанлари доктори, профессор 

Каххарова Матлюба Манофовна

фалсафа фанлари доктори, профессор

Етакчи ташкилот:

Ўзбекистон Миллий университети

диссертацияларини ҳимояси бўлиб ўтади.

DSc.35/30.12.2019.Isl/Tar/F.57.01  рақамли

Илмий кенгаш котибияти

"ILHAQ" ФИЛЬМИ ИЖОДКОРЛАРИ БИЛАН ОНЛАЙН ИЖОДИЙ УЧРАШУВ

Ўзбекистон халқаро ислом академияси Сизни Zoom дастури асосида ташкил этилаётган Конференцияга таклиф этади.