“Чет тиллари” кафедраси

Чет тиллари” кафедраси Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 16 апрелдаги «Ўзбекистон халқаро ислом академиясини ташкил этиш тўғриси»даги Фармонига биноан ташкил топган Ўзбекистон халқаро ислом академиясининг «Мумтоз шарқ филологияси» факультети таркибига киради.

Кафедранинг мақсад ва вазифалари. Талабалар ва бўлажак тадқиқотчи-магистрларга хорижий тилларни, улардан самарали фойдаланишни ўргатиш, ўз шогирдларини Ватанга муҳаббат, байналминалчилик руҳида тарбиялаш ишига ҳисса қўшишдан иборат.

Кафедра таркиби. Кафедра мудири Б.Р.Шамсематова, доцентлар С.Чиниева ва Н. Джумаевалар, катта ўқитувчилар К.Арипова, Ф.Ходжакулова, С.Джалолова, Д.Муминова ва Л.Фёдоровалар, ўқитувчилар В.Мякота, М.Улмасбаева, А.Абушаевлар,  стажёр-ўқитувчилар Л.Иканова, Д.Хасанова, И.Асроров, Д.Эшбаева,  М.Таджибаева ва Б.Тўрақуловалар фаолият олиб бормоқдалар. Кабинет мудираси С.Алимжонова кафедра фаолиятига ўз ҳиссасини қўшиб келмоқда. 

Кафедра фаолияти ва изланишлар. Кафедра ўқитувчилари академиянинг  барча факультетлари талабаларига инглиз ва рус тилларидан дарс берадилар. Мазкур тилларда исломшунослик ва диншуносликка оид илмий манбаларни тадқиқ қилишга тайёрлаш, мамлакатлараро мулоқот жараёнига ҳисса қўшиш, илмий-маънавий алмашув самарадорлигини ошириш кафедра фаолиятининг асосий мазмунини ташкил қилади.
         Кафедра аъзолари томонидан тайёрланган қуйидаги илмий-услубий ишлар нашрдан чиқарилган: инглизча-ўзбекча луғат, "English for beginners" (“Бошланғичлар учун инглиз тили”), "Our Ancestors" ("Бизнинг аждодларимиз"), "English for lucky leаrners" ("Зукколар учун инглиз тили") қўлланмаси, “101 ҳадис” услубий қўлланмаси, “Interesting psychology”, “Islamic economy”, “Manual in English language based on speciality” ўқув қўлланмалари, “Инглизча-ўзбекча, диний-ижтимоий истелоҳлар луғати” нашр қилинган.
Аксарияти ёш мутахассислардан иборат бўлган кафедра аъзолари ўзларининг илмий-услубий маҳоратларини муттасил ошириб бормоқдалар.
          Чет тиллари кафедраси фаолиятининг асослари: Ўзбекистон халқаро ислом академиясида ташкил этилган “Чет тиллари” кафедраси умумий ўрта, ўрта махсус, касб-ҳунар таълими негизидаги узлуксиз таълим тизимининг мустақил тури сифатида Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги қонуни ҳамда “Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури”га мувофиқ ўз фаолиятини амалга оширади.

Чет  тиллари кафедрасининг мақсади: Ўзбекистонни юксак ривожланган демократик мамлакатлар даражасида илмий-техникавий, иқтисодий, ижтимоий ва маданий ривожланиш билан таъминлай оладиган, юксак маънавий, маданий ва аҳлоқий фазилатларга эга бўлган юқори малакали рақобатбардош кадрлар етиштириш.
         Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 10 декабрдаги “Чет тилларни ўрганиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-1875-сонли, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 8 майдаги “Чет тиллар бўйича таълимнинг барча босқичлари битирувчиларининг тайёргарлик даражасига қўйиладиган талаблар” тўғрисидаги 124-сонли қарорлари ҳамда Европа Кенгашининг “Чет тилини эгаллаш умумевропа компетенциялари: ўрганиш, ўқитиш ва баҳолаш” тўғрисидаги умумэътироф этилган халқаро меъёрлари (CEFR – Common European Framework of Reference) республикамиз таълим соҳасига жорий қилинди. Ушбу қарор ва меъёрларнинг ижроси кафедранинг асосий мақсад ва вазифаларига киради. 
Шунингдек, кафедра талабалар ва бўлажак тадқиқотчи - магистрларга хорижий тилларни самарали ўргатишни ҳамда уларни Ватанга муҳаббат руҳида тарбиялашни мақсад қилган. 
        Чет тиллари кафедрасининг асосий вазифалари:

  • давлат таълим стандартларига мувофиқ илғор, замонавий таълим ва касб-ҳунар дастурлари асосида юқори самарали ўқитишни ташкил қилиш ва малакали кадрлар етиштиришни таъминлаш;
  • мамлакатнинг иқтисодий, ижтимоий ривожланиши истиқболлари, жамият талабларига биноан фан, техника, илғор технология, иқтисодиёт ва маданиятнинг замонавий ютуқлари асосида кадрлар ўқитишни ташкил қилиш ва унинг услубларини мунтазам такомиллаштириш;
  • ёшларни миллий тикланиш мафкураси ва умуминсоний қадриятларни билиш асосида, мустақиллик ғоялари, Ватан, оила, табиатга меҳр ва инсонпарварлик руҳида тарбиялаш;
  • таълим, фан ва ишлаб чиқариш бирлашувининг амалий тизимларини ишлаб чиқиш ва амалиётга киритиш;
    илмий-педагогик кадрлар ва талабаларнинг илмий тадқиқотлари ва ижодий фаолиятлари орқали фан, техника ва технологияни ривожлантириш;
  • Чет тиллари таълими соҳасида юксак ривожланган мамлакатлар билан ўзаро фойдали ҳамкорликни ривожлантириш.

Кафедранинг фаолият олиб бориш йўналишлари. Мазкур вазифаларни амалга ошириш учун кафедра ўзининг фаолиятини олиб боришда ўқув-услубий ишлар, илмий-тадқиқот ишлар ва маънавий-маърифий ишлар йўналишини белгилаб олди.

 

 

Кафедра мудири: Шамсематова Барно Рихсибаевна

Катта ўқитувчи

Фан: Инглиз тили

Тел.:(93) 583 39 36

E-mail: bshamsematova76@gmail.com

 

 

Джумаева Наргиз Иркиновна

Педагогика фанлари номзоди, доцент

Фан: Рус тили

Тел.: (91) 211 54 00

Е-mail: djumayevanargiz2013@mail.ru 

 

 

Чинниева Сайёра Абдимўминовна

Педагогика фанлари номзоди, доцент

Фан: Рус тили

Тел.:(90) 322 27 38

Е-mail: Abdumuminovna@mail.ru 

 

 

Жалалова Сайёра Мирхайдаровна

Катта ўқитувчи

Фан: Рус тили

Тел.: (90) 959 23 46

Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Фёдорова Лариса Ивановна

Катта ўқитувчи

Фан: Рус тили

Тел.: (90) 326 96 18

Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Арипова Камола Юсуповна

Катта ўқитувчи

Фан: Инглиз тили

Тел.: 90 9814615

Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Муминова Дилшода Абдувахитовна

Катта ўқитувчи

Фан: Инглиз тили

Тел.: (97) 450 70 05

Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Хаджакулова Феруза Рустамовна

Катта ўқитувчи

Фан: Инглиз тили

Тел.: (91) 164 21 57

 

 

Улмасбаева Малика Алишеровна

Ўқитувчи

Фан: Инглиз тили

Тел.: (90) 992 54 11

E-mail: malika.zhd@gmail.com

 

 

Мякота Вероника Викторовна

Ўқитувчи

Фан: Рус тили, Ораторское мастерство

Тел.: (90) 901 46 35

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Абушаев Амир Камилевич

Ўқитувчи

Фан: Инглиз тили

Тел.: (90) 922 25 83

Е-mail: amirabushaev@mail.ru

 

 

Иканова Лазокат Султонназир қизи

Стажёр-ўқитувчи

Фан: Инглиз тили

Тел.: (90) 982 22 92

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Хасанова Дилбар Каримджоновна

Стажёр-ўқитувчи

Фан: Инглиз тили

Тел.: (90) 948 78 22

Е-mail: hasanovadilbar88@gmail.com

 

 

Каримова Мунира Каримджоновна

Стажёр-ўқитувчи

Фан: Инглиз тили

Тел.: (90) 932 21 91

 

 

Эшбоева Дурдона Алишкр қизи

Стажёр-ўқитувчи

Фан: Инглиз тили

Тел.: (99) 876 73 74

Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Асроров Илғор Файзи ўғли

Стажёр-ўқитувчи

Фан: Инглиз тили

Тел.: (90) 114 73 43

Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Абдугаффарова Гулхаё Абдугаффар қизи

Стажёр-ўқитувчи

Фан: Инглиз тили

Тел.: (97) 720 15 09

Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Туракулова Бахтинисо Нуриддиновна

Стажёр-ўқитувчи

Фан: Инглиз тили

Тел.: 91 337 90 65

Е-mail: 92_This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Print   Email